ZO ČSOP Bílé Karpaty
Český svaz ochránců přírody, základní organizace 58/06 Bílé Karpaty
Dnes je středa 22. 11. 2017, svátek má Cecílie.

Aktuality

18. března 2017 se uskuteční tradiční jarní řez dřevin, tentokrát v Louce.

18. června se konalo Setkání s přírodou.

Od 8. do 12. 8. 2016 se konal Příměstský tábor Karpaťáček.

Nová kolekce triček.

Nová nákupní taška.

Vyzkoušejte náš nový E-shop.

V prosinci 2014 vyšel dotisk velmi úspěšné knihy Ovoce Bílých Karpat. Ovoce Bílých Karpat

Sbírka "Přispějte k obnově luk v Pomoraví!" v rámci kampaně Místo pro přírodu právě probíhá. Bližší inforamce o sbírce na www.obnovaluk.cz.

Anketa

Čtete časopis
Bílé-Biele Karpaty?

Ano (59.3%)
pruh
Ne (17.6%)
pruh
Neznám ho (23.1%)
pruh

Celkem hlasů: 4724


Logo Blíž přírodě

Facebook

GIVT

logo-mpp

LIFE+ Motýli ČR-SR

logo-life logo-natura2000

Základní informace o projektu

Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku
Integrated Protection of Rare Butterfly Species of Non-forest Habitats in the Czech Republic and Slovakia

Zkratka projektu: "Motýli ČR - SR"
Číslo projektu: LIFE09 NAT/CZ/000364

Koordinující příjemce
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Přidružení příjemci
ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY
ZO ČSOP Jadernička
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR)
Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)

Doba realizace projektu
Zahájení 1. 1. 2011
Ukončení 31. 12. 2016

Cíl projektu

Projekt má přispět k zastavení poklesu biodverzity a posílení soustavy Natura 2000 aktivní ochranou nelesních biotopů a druhů evropského a národního významu, zavedením vhodného managementu a zlepšením stavu jejich ochrany.

Projektové aktivity ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY

Realizace projektu je rozdělena do několika aktivit, které jsou plněny dle naplánovaného a schváleného projektu Evropskou komisí. Naše organizace zajišťuje aktivity B1, D1 a D2 a podílí se na řešení aktivity C1 společně s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

Bližší informace o projektu a dalších aktivitách spolupracujících organizací jsou uveřejněny na webu.

Aktivita B.1 Pronájem pozemků pro zajištění ochrany cílových druhů motýlů

Na lokalitách, které udržujeme z projektu, bylo již propachtováno nebo byl získán souhlas s údržbou na výměu 235,55 ha. Tato aktivita byla na základě souhlasu Evropské komise prodloužena o tři roky do 31. 12. 2015. Důvodem byla nutnost získat pachty (dříve nájmy) na většinu výměry projektových lokalit nad rámec stanovený v návrhu projektu a v partnerské dohodě s AOPK ČR.

Důvodem prodloužení akce do konce roku 2015 bylo také to, že v roce 2014 v katastrálním území Kněždub, kde se nachází podstatná část zájmových lokalit, byla naplánovaná digitalizace a to obnášelo uzavření nových pachtovních smluv s vlastníky, protože došlo k přečíslování celého katastru. Prodloužení termínu ani další uzavírání pachtů s vlastníky nevyžadovalo další náklady nad rámec rozpočtu projektu, protože finance na tuto aktivitu nebyly zcela vyčerpány.

perletovec

Aktivita C.1 Zavedení a zlepšení tradičního managementu na nelesních biotopech v EVL Bílé Karpaty, EVL Čertoryje a stepping stonech mimo oblast jižního Valašska

Jedná se o provádění managementu vhodného pro udržení a posílení populací cílových druhů motýlů. Jde především o kosení luk v různých termínech (mozaiková seč), ponechávání biopásů v EVL Bílé Karpaty a EVL Čertoryje v jižní části CHKO Bílé Karpaty.

V letech 2012 až 2016 v rámci projektu ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY zajišťuje každoročně údržbu 195 ha na těchto lokalitách nebo jejich částech:

V rámci projektu naše organizace zakoupila níže uvedenou zemědělskou techniku, kterou bylo realizováno mozaikovité kosení zájmových lokalit:

mulcovac

Aktivita D.1 Akce na zvyšování povědomí veřejnosti

Každoročně se koná několik akcí nejen k propagaci projektu, ale především k seznámení široké veřejnosti s druhovým bohatstvím zdejších luk a nutností a způsoby jejich údržby. Jsou to například Horňácké kosení v Malé Vrbce, TSTTT v Uherském Hradišti, Ozvěny Horňácka a Biojarmark ve Velké nad Veličkou a také pravidelné exkurze pod názvem Dny otevřených dveří na loukách Bílých Karpat. Každoročně se také konají Semináře pro vlastníky a uživatele pozemků a Setkání starostů CHKO Bílé Karpaty.

Ekologický výukový program „Tajemství louky“

Zpracování výukového programu „Tajemství louky“ probíhalo v měsících leden – březen 2013. Od dubna do června 2013 probíhalo pilotní ověřování výukového programu především na pobytových programech v Envicentru Nová Lhota. Během prázdnin byla dokončena metodika pro cílové skupiny s vnitřní a venkovní variantou.  Od září 2013 do roku 2016 probíhá výuka žáků mateřských a základních škol v Envicentru Nová Lhota nebo v sídle organizace ve Veselí nad Moravou. V rámci projektu by mělo být proškoleno 2400 dětí.

Výukové programy, exkurze a semináře v rámci této aktivity zajišťuje především Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Aktivita D.2 Propagační materiály

V listopadu 2012 byly vytištěny 2 tabule o velikosti A1 se základními informacemi o projektu, které byly pověšeny v budově ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY ve Veselí nad Moravou a v budově Správy CHKO Bílé Karpaty v Luhačovicích. Spolu s nimi byl připraven informační roller up o velikosti 85 cm x 2 m, který je využíván pro propagaci na jednotlivých akcích, konaných v rámci projektu. V roce 2013 byly vytištěny dva informační panely o projektu pro slovenské partnery.

V roce 2013 byly vydány propagační desky s klipem s motivem hlavních projektových lučních druhů - motýlů a jejich živných rostlin v barevném provedení. Tyto desky s klipem jsou postupně distribuovány na výše uvedených akcích a rovněž jsou k vyzvednutí v sídle organizace ve Veselí nad Moravou.

© 2017 ZO ČSOP Bílé Karpaty | Vytisknout | Nahoru