Vzdělávací a informační středisko
Bílé Karpaty, o.p.s.
Tořič Tořič English Pro děti Časopis TOPlist

Logo JMK
IP BK


Logo MŽP


Logo Líska

Odborné exkurze

Matka Příroda

Specialitou Vzdělávacího a informačního střediska se staly exkurze do chráněných území, které vychovávají děti k péči o přírodu a životní prostředí lépe než pouhé přednášky absolvované ve školních lavicích. Žáci se seznamují s ochranným režimem území, s bohatstvím rostlin a živočichů, krajinou a pravidly chování
v chráněném území. Exkurze jsou zpestřeny hrami
a soutěžením. Exkurze doporučujeme objednávat telefonicky, osobně nebo e-mailem s dostatečným předstihem.

Dle zájmu lze dohodnout návštěvu i jiných lokalit než těch, které jsou uvedeny v následující nabídce.

Všeobecné informace k exkurzím

Exkurze obvykle trvají 3 - 8 hodin. Trasu lze přizpůsobit dle dohody. Účastníkům doporučujeme vhodnou terénní obuv a oblečení.
Exkurze probíhají v termínech - duben, květen, červen, září.

Minimální počet je 15, maximální 25 osob na 1 lektora.

Cena exkurze, není-li uvedeno jinak:
Cena dopolední exkurze: 40 Kč na účastníka
Cena celodenní exkurze: 60 Kč na účastníka
Učitelský doprovod zdarma, není-li uvedeno jinak.
Dopravu si hradí škola (účastníci).

Objednávky exkurzí

Doporučujeme programy objednávat co nejdříve, název programu je možno upřesnit dodatečně. Termíny se totiž poměrně velmi rychle zaplní.

Nabídka ke stažení (připravuje se):

Exkurze

Za krásnými loukami

Charakteristika: Národní přírodní rezervace Čertoryje, nejrozsáhlejší komplex květnatých luk v Bílých Karpatech, jsou nejvzácnějším územím na jihu CHKO, mezi Radějovem a Malou Vrbkou. Exkurze nás zavede za kvetoucími orchidejemi a budete-li mít zájem, můžeme pozorovat život v potoce Radějovka a ve vodní nádrži Lučina (v případě pěkného počasí se můžete také vykoupat). Výlet můžete spojit s návštěvou rozhledny na Travičné poblíž Tvarožné Lhoty (není součástí exkurze).
Délka trasy: 5 km
Dostupnost: autobusem ze Strážnice na zastávku Tvarožná Lhota - Lučina (rekreační oblast)
Doporučený termín: květen, červen

Poušť a řeka

Charakteristika: Národní přírodní památka Váté písky je jedinečnou lokalitou, ve které se vyskytují suchomilné druhy rostlin a živočichů. V minulosti bylo toto území nazýváno "Moravskou Saharou". Při exkurzi je možné spatřit naši největší ještěrku - ještěrku zelenou. Nedaleko Vátých písků se nachází poslední nezregulovaný úsek na dolním toku řeky Moravy. Řeka zde vytváří zajímavé meandry a písečné stěny, z nichž nejvyšší, tzv. "Čertovu stěnu" najdeme v národní přírodní památce Osypané břehy.
Délka trasy: 7,5 km
Dostupnost: vlakem nebo autobusem na zastávku Bzenec-Přívoz
Doporučený termín: květen, červen, září

Na zbojnickém chodníčku

Charakteristika: Výprava do horských bukových lesů a na květnaté louky v CHKO Bílé Karpaty. Nahlédneme do života dávných pastýřů a zbojníků. Zjistíme, co je to salaš či košár. Prozkoumáme sesuvy. V přírodní rezervaci Drahy budeme obdivovat krásu orchidejí.
Délka trasy: 5 km
Dostupnost: autobusem z Uherského Brodu na zastávku Horní Němčí, rozcestí Javořina (směr Strání)
Doporučený termín: duben, květen, červen

Expedice do Moravské Amazonie

Charakteristika: Vypravíme se do prostředí lužních lesů a tůní v okolí přírodní rezervace Kanada, slepého ramene řeky Moravy. Brzy na jaře můžeme vidět sněženky a bohaté bylinné patro lesa, později kvetoucí lekníny na vodní hladině. Lokalita s hojným výskytem bobrů.
Délka trasy: 5 km
Dostupnost: autobusem z Uherského Hradiště do Jarošova
Doporučený termín: duben, květen, červen

Zahrady pod Hájem

Charakteristika: Trasa exkurze začíná u kostela ve Velké nad Veličkou a odtud pokračuje do národní přírodní rezervace Zahrady pod Hájem. Zde se nachází sad krajových odrůd ovoce a louky s orchidejemi.
Délka trasy: 5 km
Dostupnost: vlakem nebo autobusem do Velké nad Veličkou
Doporučený termín: květen, červen

Lodí k lužnímu lesu

Charakteristika: Plavba lodí po Baťově kanále ke vnorovským plavebním komorám. Výšlap do okolního lužního lesa, ke slepému rameni a jezu. Seznámení se s historií Baťova kanálu a s přírodou lužní krajiny kolem řeky Moravy.
Délka pěší trasy exkurze: 3 - 5 km
Dostupnost: z Veselí nad Moravou nebo Strážnice lodí do Vnorov a zpět. Možno objednat i plavbu pouze jedním směrem.
Doporučený termín: duben, květen, červen
Cena: účastník: 40,- Kč (dopoledne), 60,- Kč (celý den) Učitelský doprovod zdarma. Dopravu si hradí škola (účastníci). Poplatek za plavbu lodí z Veselí nad Moravou (nebo Strážnice) do Vnorov a zpět - Kč 120 na účastníka - není zahrnut v ceně exkurze a hradí se na místě lodnímu dopravci.

Dobrodružství na řece Moravě

Charakteristika: Plavba na nafukovacích člunech meandry přírodního parku Strážnické Pomoraví v úseku od Bzence - Přívozu do Rohatce. Jedná se o poslední nezregulovanou část dolního toku řeky Moravy. Pozorování přírodních krás v okolí řeky (kolonie čápů a volavek, ledňáčci, bobří ohryzy...).

Každý účastník musí být plavec! Vítány jsou alespoň částečné dovednosti ovládání kanoe. Každý účastník bude mít k dispozici záchrannou vestu. Maximální počet účastníků 17.
Délka exkurze: 4 hodiny (vzhledem k opatřením na ochranu ptáků hnízdících na plážích se v hnízdním období během plavby nevystupuje na břeh)
Dostupnost: autobusem nebo vlakem do Bzence - Přívozu, zpět vlakem ze stanice Rohatec - zastávka.
Cílová skupina: žáci a studenti od 7. třídy ZŠ, nejlépe ale SŠ
Doporučený termín: květen, červen
Cena: účastník: 180,- Kč (pozor, při této exkurzi jako jediné v naší nabídce platí poplatek i učitelský doprovod). Dopravu do Bzence - Přívozu a zpět z Rohatce si hradí škola (účastníci).

logo

Správa CHKO Bílé Karpaty si vás dovoluje upozornit, že do národních přírodních rezervací a národních přírodních památek je vstup exkurzím mimo vyznačené trasy povolen pouze na výjimku MŽP ČR. V případě, že budete exkurze do takovýchto území sjednávat u jiných organizací, ověřte si prosím, zda takové povolení pro konkrétní území vlastní!

Vzdělávacímu a informačnímu středisku Bílé Karpaty bylo oprávnění pro vedení exkurzí v inzerovaných NPR a NPP uděleno.