Vzdělávací a informační středisko
Bílé Karpaty, o.p.s.
Tořič Tořič English Pro děti Časopis TOPlist

Logo JMK
IP BK


Logo MŽP


Logo Líska

Projekty realizované v roce 2015

Projekty realizované v roce 2014
plakátek plakátek


Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Projekt "Průvodcovství v CHKO Bílé Karpaty"
Další informace o programu na www.swiss-contribution.cz a www.nadacepartnerstvi.cz


 • Projekt "Průvodcovství v CHKO Bílé Karpaty "
  Cílem projektu je vytvoření Interpretačního plánu pro CHKO Bílé Karpaty a zkvalitnění živé interpretace - průvodcovské služby.
  Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

   

 • Projekt "Interpretace místního dědictví v CHKO Bílé Karpaty"
  Cílem subprojektu je zvýšení kvality živé a neživé interpretace na území CHKO Bílé Karpaty ve Zlínském kraji jako cesty k šetrnějšímu využívání místního přírodního a kulturního dědictví.
  Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

   
 • Vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže a dospělých v oblasti životního prostředí s VIS Bílé Karpaty
  Cílem projektu je příprava a realizace nejrůznějších forem vzdělávacích a osvětových aktivit zaměřených na životní prostředí a šetrný životní styl.
  Projekt byl podpořen městem Veselí nad Moravou

   
 • Projekty realizované v roce 2013

   Plakát

  • Projekt "Průvodcovství v CHKO Bílé Karpaty "
   Cílem projektu je vytvoření Interpretačního plánu pro CHKO Bílé Karpaty a zkvalitnění živé interpretace - průvodcovské služby.
   Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

    
  • Naplňování Karpatské úmluvy na Ostrožsko-Horňácku a Mikulovsku
   Cílem projektu je vytvoření on-line informačního systému na území MAS Ostrožsko-Horňácko a MAS Mikulovsko a zlepšit informovanost veřejnosti o předmětech a potřebě ochrany přírody a krajiny na území MAS Ostrožsko- Horňácku a Mikulovsku.
   Projekt byl podpořen z revolvingového fondu MŽP ČR

    

  Projekty realizované v roce 2012

   Plakát

  • Projekt "Průvodcovství v CHKO Bílé Karpaty "
   Cílem projektu je vytvoření Interpretačního plánu pro CHKO Bílé Karpaty a zkvalitnění živé interpretace - průvodcovské služby.
   Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

    
  • On-line informační systém CHKO Bílé Karpaty a regionu jihovýchodní Moravy
   Cílem projektu je vytvoření on-line informačního systému CHKO Bílé Karpaty a regionu jihovýchodní Moravy.
   Projekt byl podpořen z revolvingového fondu MŽP ČR

    
  • Naplňování Karpatské úmluvy na Ostrožsko-Horňácku a Mikulovsku
   Cílem projektu je vytvoření on-line informačního systému na území MAS Ostrožsko-Horňácko a MAS Mikulovsko a zlepšit informovanost veřejnosti o předmětech a potřebě ochrany přírody a krajiny na území MAS Ostrožsko- Horňácku a Mikulovsku.
   Projekt byl podpořen z revolvingového fondu MŽP ČR

    

  Projekty realizované v roce 2011

  • Partnerství na projektu "Síť environmentálního poradenství v Jihomoravském kraji"
   Projekt byl podpořen SFŽP a MŽP ČR
    
  • Partnerství na projektu "Rozvoj sítě environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center ve Zlínském kraji"
   Projekt byl podpořen SFŽP a MŽP ČR
    
  • Partnerství na projektu STEPi - Sítě ekologických poraden ČR, "Poradenství - metody, příklady, certifikace"
   Projekt byl podpořen SFŽP (Státním fondem životního prostředí) a MŽP ČR
   Obsah projektu:
   Projekt usiluje o rozvíjení funkčnosti systému pro poskytování dostupných kvalifikovaných environmentálních poradenských služeb, a to zejména podporou poskytování vyšších a komplexnějších typů poradenských služeb (posun od jednoduchého poskytování informací k odborným posudkům, procesnímu poradenství, managementu na dobu určitou) a podporou procesů popisujících a garantujících kvalitu poradenských služeb (pilotním zmapováním možností ověření kvality poradenských služeb - certifikací). Nedílnou součástí je i podpora spolupráce mezi poradnami i dalšími subjekty a také zviditelnění poradenství a jeho metod.
   Cíle projektu:
   I. SYSTEMATIZACE A AKTUALIZACE PORADENSKÉHO KNOW-HOW
   kromě přehledného a aktuálního uspořádání přispět i k jednotnému vnímání poradenství a jeho metod a nástrojů
   II. PILOTNÍ OVĚŘENÍ CERTIFIKACE
   eliminace bariér pro přijetí certifikace poraden
   III. KOMUNIKACE, DISEMINACE, PREZENTACE oslovení klíčové cílové skupiny projektu za účelem poskytnutí aktuálních informací o procesech směřujících k rozvoji funkčního systému kvalifikovaných služeb environmentálního poradenství v ČR

    
  • Stromy a my
   Cílem projektu je umožnit širší veřejnosti (včetně škol) získat další informace o ochraně přírody a krajiny, o roli stromů a lesních ekosystémů v krajině, obnovitelných zdrojích dřeva a zachování druhové rozmanitosti tím, že jim nabídneme účast na akcích přímo v terénu (cíleně tematicky zaměřené exkurze aj.).
   Projekt byl podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje

    
  • Rozšíření poskytovaných služeb VIS BK
   Rozšíření otevírací doby OTIC na jeden den o víkendu, konkrétně každou sobotu v období červen až září.
   Projekt byl podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje

    
  • On-line informační systém CHKO Bílé Karpaty a regionu jihovýchodní Moravy
   Cílem projektu je vytvoření on-line informačního systému CHKO Bílé Karpaty a regionu jihovýchodní Moravy.
   Projekt byl podpořen z revolvingového fondu MŽP ČR

    
  • Naplňování Karpatské úmluvy na Ostrožsko-Horňácku a Mikulovsku
   Cílem projektu je vytvoření on-line informačního systému na území MAS Ostrožsko-Horňácko a MAS Mikulovsko.
   Projekt byl podpořen z revolvingového fondu MŽP ČR

    

  Projekty realizované v roce 2010

  • Partnerství na projektu "Síť environmentálního poradenství v Jihomoravském kraji"
   Projekt byl podpořen SFŽP a MŽP ČR
    
  • Partnerství na projektu "Rozvoj sítě environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center ve Zlínském kraji"
   Projekt byl podpořen SFŽP a MŽP ČR
    
  • Vzdělávání k šetrné interpretaci přírodního a kulturního dědictví
   Projekt byl podpořen státním rozpočtem a EU z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření LEADER
    
  • Národní síť středisek EVVO
   Projekt byl podpořen MŽP ČR
    
  • Partnerství na projektu STEPi - Sítě ekologických poraden ČR, "Poradenství - metody, příklady, certifikace"
   Projekt byl podpořen SFŽP (Státním fondem životního prostředí) a MŽP ČR
   Obsah projektu:
   Projekt usiluje o rozvíjení funkčnosti systému pro poskytování dostupných kvalifikovaných environmentálních poradenských služeb, a to zejména podporou poskytování vyšších a komplexnějších typů poradenských služeb (posun od jednoduchého poskytování informací k odborným posudkům, procesnímu poradenství, managementu na dobu určitou) a podporou procesů popisujících a garantujících kvalitu poradenských služeb (pilotním zmapováním možností ověření kvality poradenských služeb - certifikací). Nedílnou součástí je i podpora spolupráce mezi poradnami i dalšími subjekty a také zviditelnění poradenství a jeho metod.
   Cíle projektu:
   I. SYSTEMATIZACE A AKTUALIZACE PORADENSKÉHO KNOW-HOW
   kromě přehledného a aktuálního uspořádání přispět i k jednotnému vnímání poradenství a jeho metod a nástrojů
   II. PILOTNÍ OVĚŘENÍ CERTIFIKACE
   eliminace bariér pro přijetí certifikace poraden
   III. KOMUNIKACE, DISEMINACE, PREZENTACE oslovení klíčové cílové skupiny projektu za účelem poskytnutí aktuálních informací o procesech směřujících k rozvoji funkčního systému kvalifikovaných služeb environmentálního poradenství v ČR