Vzdělávací a informační středisko
Bílé Karpaty, o.p.s.
Tořič Tořič English Pro děti Časopis TOPlist

Logo JMK
IP BK


Logo MŽP


Logo Líska

Průvodcovství

MÍSTNÍ PRŮVODCI

Kdo jsou to Místní průvodci v Bílých Karpatech?

Jsou to lidé, kteří mají Bílé Karpaty rádi a chtějí se o ně podělit i s ostatními - ať už místními nebo návštěvníky. Jejich služby jsou většinou omezeny na konkrétní region Bílých Karpat, kde žijí a pracují.

Uvedení průvodci jsou držiteli osvědčení Místní průvodce v Bílých Karpatech.
V letech 2012-2014 absolvovali zvláštní školení, které obsahuje mimo jiné i zásady dobré interpretace místního přírodního, kulturního a historického dědictví.

Většinou působí přímo v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, proto respektují potřebu šetrného využívání místního dědictví. Každý z nich také svým vlastním způsobem přispívá k zachování a ochraně lidových tradic a zajímavých míst
v části Bílých Karpat, kde žije a působí.

Seznam aktivních průvodců zde

Jak si objednat průvodce?

Ze seznamu si vyberete průvodce a kontaktuje je přímo telefonicky, popř. emailem.

Průvodce je většinou potřeba domluvit dopředu, nejméně s několikadenním předstihem. Pokud průvodci nemají pevně stanoveny dny, ve které provázejí, málokterý průvodce je Vám schopen vyjít vstříc okamžitě, tj. provést Vás v den, kdy voláte.

Cena za průvodcovskou službu

Průvodci nabízí své služby za úplatu. Výše poplatku závisí na dohodě.

Orientační ceny - prováděná skupina celkově zaplatí průvodci cca 300 Kč/hod, za celý den se cena pohybuje od 1.500 Kč nahoru. V cizím jazyce je to zhruba
o polovinu více.

Zdá se Vám služba drahá? Zvažte prosím, že platíte nejen samotný průvodcovský doprovod. Někdy je třeba zohlednit i organizační přípravu. Při prohlídkách v terénu velmi často i přípravu, v rámci níž si průvodce musí trasu znova projít - potřebuje vědět, v jakém stavu je aktuálně trasa, než Vás vezme
s sebou. V ceně se může dále odrazit: velikost skupiny, vzdálenost průvodce od místa zahájení a ukončení trasy, časová a finanční náročnost přípravy a nezbytné výdaje (telefon, jízdné, apod.).

Lilie Lilie Lilie Nahoru