Vzdělávací a informační středisko
Bílé Karpaty, o.p.s.
Tořič Tořič English Pro děti Časopis TOPlist

Logo JMK
IP BK


Logo MŽP


Logo Líska

Naučné stezky

Přijměte pozvání na naučné stezky Bílých Karpat! Provedou vás mnoha zajímavými místy tohoto pohoří, přiblíží vám krásy zdejší přírody i lidové kultury a možná vám přinesou i trochu poučení. V jižní části Bílých Karpat se můžete kochat rozsáhlými komplexy květnatých luk. Tyto louky patří co do počtu rostlinných druhů k nejbohatším v Evropě. Střední část, zvaná Moravské Kopanice, Vás okouzlí pestrou mozaikou rozptýlených stavení, políček, sadů, luk, pastvin a remízků. Možná na Vás dýchne i trochu mystická atmosféra tohoto kraje, vždyť ještě nedávno tu žily vědmy, které bylinkami a zaříkáváním dokázaly přivolat lásku, ale i zlé noční můry. Severní část Vám nabízí chodníky vedoucí majestátnými bukovými lesy nebo lázeňskou kolonádu v Luhačovicích. Po procházce Bílými Karpaty zjistíte, jak mimořádně pestrá je zdejší příroda i lidová kultura. Právě proto byla v roce 1979 vyhlášena CHKO Biele Karpaty na jejich slovenské straně a v roce 1980 CHKO Bílé Karpaty na moravské straně. Přírodní a kulturní hodnoty Bílých Karpat byly oceněny i mezinárodně, když je v roce 1996 prohlásilo UNESCO Biosférickou rezervací a když v roce 2000 získaly Diplom chráněných území od Rady Evropy.

Přejeme vám příjemný pobyt!

Bližší informace o naučných stezkách

Bojkovická

Charakteristika: Stezku tvoří okruh, který vede z Bojkovic přes Pitín, Hostětín a Šanov na hlavní hřeben a zpět nebo zkrácenou verzí údolím říčky Olšavy. Na vrchu Ochoz navazuje na NS Moravské Kopanice. Trasa je vhodná pro pěší i cyklisty.
Celková délka NS: 24 km.
Dostupnost: vlakem nebo linkovým autobusem do Bojkovic.

Bojkovická NS Bojkovická NS

Javořinská

Charakteristika: Stezka vede Horňáckem, regionem s krásnou přírodou i bohatou kulturou. Začíná ve Velké nad Veličkou a končí strmým stoupáním na nejvyšší vrchol Bílých Karpat Velkou Javořinu (970 m n.m.). Zvláště zajímavá je NPR Javořina se zachovalým bukovým "pralesem". Trasa pouze pro pěší.
Celková délka NS: 23 km, 14 panelů.
Dostupnost: nejlépe vlakem do Velké nad Veličkou.
Mapa: mapa je k dispozici zde (formát jpg, 872 kB).

Javořinská NS Javořinská NS

Květná

Charakteristika: Trasu tvoří malý okruh okolo obce Strání-Květná, kde se nachází sklárna s ruční výrobou skla. Z přírodních zajímavostí stojí za zhlédnutí okolí Svinárského potoka nebo Stráňanská kotlina. Stezka je vhodná pro pěší i cyklisty všech věkových kategorií.
Celková délka NS: 7 km, 10 panelů.
Dostupnost: linkovým autobusem do Strání.
Mapa: mapa je k dispozici zde (formát jpg, 342 kB).

NS Květná

Lopeník

Charakteristika: Stezka vede úpatím druhého nejvyššího vrcholu Bílých Karpat - Velkého Lopeníku. Tabule naučné stezky Vás seznámí s krajinou Moravských Kopanic. Stezka je vhodná pro pěší i cyklisty všech věkových kategorií.
Celková délka NS: 7,3 km, 8 panelů.
Dostupnost: linkovým autobusem do Lopeníku.
Mapa: mapa je k dispozici zde (formát jpg, 237 kB).

Moravské Kopanice

Charakteristika: Stezka prochází pestrou krajinou v okolí Starého Hrozenkova a Žítkové. Seznámí návštěvníky s přírodou, historií a kulturou tohoto svérázného kopaničářského kraje. Stezka je vhodná pro pěší turisty, ale je možno ji absolvovat i na horských kolech.
Celková délka NS: 23 km nebo 16 km, 14 panelů.
Dostupnost: linkovým autobusem do Starého Hrozenkova.

NS Kopanice NS Kopanice

Okolo Hrozenka

Charakteristika: Stezku tvoří okruh, který vede ze Starého Hrozenkova k Žitkové na státní hranici se Slovenskem, odtud do Vyškovce, Vápenic a odtud po silnici zpět do Starého Hrozenkova. Panely informují nejen o přírodě, ale také o historii a tradicích Kopanic. Na Bedovém navazuje na naučnou stezku Moravské Kopanice, na Vyškovci se tato trasa téměř dotýká Lopenické naučné stezky. Trasa je vhodná pro pěší i cyklisty a je možné ji rozdělit na severní a jižní okruh.
Celková délka NS: 18 km, 12 panelů.
Dostupnost: autem nebo linkovým autobusem do Starého Hrozenkova.

Šumárnická

Charakteristika: Stezka Vás provede částmi Dolňácka a Horňácka, regiony s bohatou přírodou i kulturou, začíná u vlakového nádraží Strážnice a končí ve Velké nad Veličkou. Na panelech najdete informace o životě a hospodaření ve zdejší krajině a vysvětlení o jejich historické a přírodovědné souvislosti. Je vhodná pro pěší i cyklisty.
Celková délka NS: 18 km, 17 panelů. V číselné posloupnosti panelů 1-18 nebyl panel č. 17. (Léšť) obnoven.
Dostupnost: vlakem nebo linkovým autobusem do Strážnice.
Mapa: mapa je k dispozici zde (formát jpg, 823 kB).

Šumárnická NS Šumárnická NS Šumárnická NS
Lilie Lilie Lilie Nahoru